เปลี่ยนใหม่ JR EAST PASS แบ่งเขตพื้นที่ใช้งาน เริ่มเมษายน 2016

ข่าวประกาศจาก JR EAST ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2015 แจ้งให้ทราบว่า JR EAST PASS หนึ่งในพาสยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะมีการแบ่งเขตพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็น พื้นที่ในเขตTohoku Area และเขต Nagano-Niigata Area
และหากซื้อล่วงหน้าจากนอกประเทศญี่ปุ่นจะมีส่วนลดให้อีก 1,000 เยน(เด็ก 500 เยน)

 

1. JR EAST PASS (Tohoku Area)
– ราคาขายนอกประเทศญี่ปุ่น ผู้ใหญ่ 19,000เยน เด็ก 9,500เยน
– ราคาขายภายในประเทศญี่ปุ่น ผู้ใหญ่ 20,000เยน เด็ก 10,000เยน

 

2. JR EAST PASS (Nagano-Niigata Area )
– ราคาขายนอกประเทศญี่ปุ่น ผู้ใหญ่ 17,000เยน เด็ก 8,500เยน
– ราคาขายภายในประเทศญี่ปุ่น ผู้ใหญ่ 18,000เยน เด็ก 9,000เยน

 

สิ่งที่จะได้เหมือนกันในพาสประเภทที่ 1และ 2 คือ
– สามารถขึ้นรถไฟประเภทด่วนพิเศษ(Limited Express) รวม Shinkansen, รถด่วน(Express), รถไฟขบวนธรรมดา (Odinary Train) แบบจองที่นั่ง(Reserved seat) ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในเขต FREE Area ด้านล่างนี้
-ระยะเวลาการใช้งาน: ตั้งแต่ 1 เมษายน 2016 ถึง 1ปีเต็ม
-ขอบเขตการใช้งาน: เลือกใช้งานวันใดก็ได้ 5วัน ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันออกตั๋ว (Flexible 5 days)
*หากซื้อจากนอกประเทศ วันออกตั๋วคือวันที่นำ Exchange order มาแลกเป็นตั๋วจริงภายในประเทศญี่ปุ่น
*JR EAST PASS รุ่นปัจจุบันจะสิ้นสุดการจำหน่ายในต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2016 ส่วนในประเทศตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2016 เป็นต้นไป

 

FREE Area

FREE Area

 

ที่มา: http://www.jreast.co.jp/press/2015/20151101.pdf


บทความที่เกี่ยวข้อง