JR EAST เปิดตัวพาสใหม่ Tokyo-Osaka Hokuriku Arch Pass

ข่าวประกาศจาก JR EAST ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2015 แจ้งว่าจะมีการเปิดตัวพาสการเดินทางใหม่เชื่อมต่อกับพื้นที่ Hokuriku, และ Kansai
เพิ่มสิทธิพิเศษให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ หากซื้อล่วงหน้าจากนอกประเทศญี่ปุ่นจะถูกว่าซื้อในประเทศ 1,000 เยน(เด็ก 500 เยน)

ชื่อ PASS ใหม่: Tokyo-Osaka Hokuriku Arch Pass
ระยะเวลาการใช้งาน: 1ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อ (เปิดขาย 1 เมษายน 2016 )
ขอบเขตการใช้งาน: ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 7วัน
ราคาขายนอกประเทศญี่ปุ่น:  ผู้ใหญ่ 24,000เยน เด็ก 12,000เยน
ราคาขายภายในประเทศญี่ปุ่น:  ผู้ใหญ่ 25,000เยน เด็ก 12,500เยน
ขอบเขตให้บริการ:

สามารถขึ้นรถไฟประเภทด่วนพิเศษ(Limited Express) รวม Shinkansen, รถด่วน(Express), รถไฟขบวนธรรมดา (Odinary Train) แบบจองที่นั่ง(Reserved seat),รถด่วนพิเศษ Harukaแบบไม่จองที่นั่ง ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในเขต FREE Area ด้านล่างนี้

 

free-area


บทความที่เกี่ยวข้อง