Kanto Buffet (1 วัน)

ONE DAY IZU ANIMAL KINGDOM

01 October 2019 - 31 March 2020
 • สวนสนุก
 • ไปดูสัตว์
 • การเดินทาง

ONE DAY ชิบะ มาเธอร์ฟาร์ม

01 December 2019 - 31 March 2020
 • อาหาร
 • สวนสนุก
 • ไปดูสัตว์
 • การเดินทาง

ONE DAY Kamogawa Sea World

01 October 2019 - 31 March 2020
 • สวนสนุก
 • ไปดูสัตว์
 • การเดินทาง

ONE DAY อาหารกลางวัน BBQ และเก็บสตรอว์เบอร์รี่ที่สวน MIHARASHIEN

18 January 2020 - 31 March 2020
 • อาหาร
 • เก็บผลไม้
 • ประสบการณ์

ONE DAY คาวาซุ ซากุระ

10 February 2020 - 10 March 2020
 • ดอกไม้
 • เทศกาลในญี่ปุ่น
 • การเดินทาง

ONE DAY สนุกกับหิมะที่คารุอิซาว่า

21 December 2019 - 31 March 2020
 • เล่นสกี
 • การเดินทาง

ONE DAY NIKKO EDO WONDERLAND

01 October 2019 - 31 March 2020
 • สวนสนุก
 • วัฒนธรรม-ประวัติศาสตร์

ONE DAY NIKKO AREA FREE PASS

01 October 2019 - 31 March 2020
 • ช้อปปิ้ง
 • ทิวทัศน์
 • การเดินทาง

ONE DAY Mt.FUJI PASS

01 October 2019 - 31 March 2020
 • การเดินทาง

ONE DAY HITACHI SEASIDE PARK

01 October 2019 - 31 March 2020
 • ดอกไม้
 • สวนสนุก

ONE DAY รถบัส Mt.FUJI KAWAGUCHIKO BUS (ทุกสาย)

01 October 2019 - 31 March 2020
 • การเดินทาง

ONE DAY รีสอร์ท คารุอิซาว่า

01 October 2019 - 31 March 2020
 • อาหาร
 • ช้อปปิ้ง
 • ประสบการณ์

ONE DAY สนุกกับหิมะที่ GALA

14 December 2019 - 06 May 2020
 • เล่นสกี